Vilka fackförbund kan man välja mellan om man jobbar inom fastighetsförvaltning?

Idag finns många yrken, och många fackförbund att välja mellan. Tidigare fanns det bara ett fåtal, och det fack som passade ens yrke var ”självklart”. Idag finns det fler förbund, som tar emot flertalet olika yrkesgrupper. Om man jobbar med fastighetsförvaltning har man ett antal förbund att välja mellan.

Men vilka är de egentligen?

Unionen

Unionen är en stor organisation (Sveriges största fackförbund), med nästan 700 000 medlemmar. Med deras hjälp får man juridiskt stöd samt rådgivning om en tvist på arbetsplatsen skulle ske. Den som jobbar med fastighetsförvaltning kan bli medlem här. Inkomstförsäkring ingår, och medlemsavgiften är mellan 50 och 225 kronor per månad.

Som i andra organisationer finns ett antal förmåner. Till exempel kan du få bra bolån, ta del av olika medlemsrabatter och läsa medlemstidningen.

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet har ungefär 70 000 medlemmar och erbjuder rådgivning och förmånliga försäkringar åt sina medlemmar. Den som går med i organisationen bjuds på olycksfallsförsäkring och livförsäkring i tre månader. Är man student får man också en stundlivförsäkring. Att jobba med fastighetsförvaltning (den tekniska delen) kan, ibland, vara förenat med vissa risker. En fördel kan alltså vara att ha en god olycksfallsförsäkring även om det, för de flesta förvaltare, är väldigt sällan som riskfyllda arbeten sker.

Avgiften för den som är med i Akademikerförbundet SSR ligger på mellan 80 och 250 kronor i månaden, beroende på din inkomst. Inkomstförsäkring ingår och centralorganisation är SACO.

Fastighetsanställdas Förbund

För många det självklara valet om man jobbar inom fastighetsförvaltning. Fastighetsanställdas förbund är den organisation som samlar yrkesverksamma inom fastighet, skötsel och installation. Förbundet har ungefär 30 000 medlemmar, och är således bra mindre än till exempel Unionen, och mindre än hälften så stor som Akademikerförbundet SSR.

Medlemsavgiften varierar ganska mycket. Mellan 150 och 605 kronor i månaden kan du komma att betala i månaden. Detta enligt en informationssajt som samlar information om de olika fackförbunden. Centralorganisationen är LO, och inkomstförsäkring ingår inte i medlemskapet.

Du får dock ta del av en rad olika förmåner, precis som i de allra flesta förbund. Förutom rådgivning och stöd vid en konflikt på arbetsplatsen, får du en god support som är öppen samtliga vardagar. Bland förmånerna finns till exempel en medlemstidning, förmånliga lån, öppna möten och olika medlemsrabatter.

Tips när du ska välja fackförbund

För många inom fastighetsförvaltning är det självklart att välja Fastighetsanställdas Förbund. Samtidigt kan det finns fördelar med att till exempel välja unionen. Det finns ett antal saker som är bra att tänka på innan man väljer fackförbund. Till exempel:

  • Du har flera alternativ att välja mellan. Väg in medlemsavgiften och de förmåner du för. Var får du mest valuta för pengarna? Hur gott stöd får du vid en tvist på arbetsplatsen från respektive förbund? Väg detta mot vad det faktiskt kostar att vara med.
  • Juridiskt stöd och rättshjälp. En del fackförbund är mycket noga med att erbjuda så gott juridiskt stöd som det går. Det handlar då inte bara om rådgivning om en tvist uppstår, utan även stöd i rätten om det skulle gå så långt. De flesta erbjuder juridisk rådgivning i någon mån, men det är långt ifrån alla som erbjuder både juridiskt stöd samt hjälp ifall ärendet dras till domstol.
  • Inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan. A-kassan har ett relativt lågt tak, och om du har en hög lön kan det bli en rejäl omställning i livsstil, om du skulle bli av med jobbet.