Vanliga frågor och svar kring begravning

När någon nära anhörig lämnar jordelivet är det inte ovanligt att det uppstår många frågor man kanske aldrig funderat över tidigare. Är det första gången man ska begrava någon finns det mycket praktiskt som måste tas om hand om. Mycket hjälp kan man få hos en begravningsbyrå med det finns också sådant man måste reda ut på egen hand. Här följer några vanliga frågor och svar som rör begravning och det som hör till.

Vad händer med kroppen när någon dör?

Det vanligaste vid dödsfall är att sjukhuset tar hand om kroppen. Om en olycka orsakat dödsfallet eller om det finns misstanke för brott tar polisen hand om kroppen och ser sedan till att den hamnar på bårhus i väntan på begravningen.

Hur och var anmäler man att något dött?

När någon dör måste det anmälas till Skatteverket. Har man anlitat en begravningsbyrå är det i regel dom som sköter kontakten med olika myndigheter för att få ut intygen som behövs inför begravningen och bouppteckningen.

Måste man anordna en begravning?

Man behöver inte ha någon begravningsceremoni om man inte vill men däremot får man enligt svensk lag inte förvara askan varken hemma eller på någon annan plats. Väljer man bort begravningsceremonin behöver man ändå gravsätta askan. Rådfråga gärna hos en begravningsbyrå hur man går tillväga för att begrava någon utan ceremoni.

Vem bestämmer hur begravningen ska vara?

Det är naturligt att det är den avlidnes närmaste som planerar för begravningen, ofta med hjälp från en begravningsbyrå stockholm. Man planerar då tillsammans så som man tror att den avlidne hade velat haft det om inga tydliga önskemål har tagits emot från personen innan han eller hon gick bort. När man kontaktar en byrå kan man också få reda på om personen fyllt i det vita arkivet, vilket är till stor hjälp när begravningen och ceremonin ska utformas.

Hur mycket kostar en begravning?

Kostanden för en begravning kan variera väldigt mycket beroende på hur man väljer att utforma den. Med hjälp från en begravningsbyrå kostar en vanlig begravning utan några speciella tillval runt ca 25000–30000 kronor. Det går dock att komma undan lite billigare om man väljer bort vissa saker eller tar billigare och enklare produkter.

Vem betalar alla kostnader?
Normalt sett så täcker man kostnaderna för en begravning med dom tillgångar som finns i dödsboet. Finns det inget att ta av går det att söka bidrag hos den kommun man bor i eller så väljer anhöriga att själva skjuta till pengar för att utforma begravningen på önskat vis. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar dessutom en begravningsavgift som täcker bland annat gravplats, gravsättning, lokal och transport.