Tre viktiga arbeten på husets utsida

Som husägare är det inte bara insidan av huset som behöver renoveras och underhållas med jämna mellanrum. Precis som att badrum och vattenledningar behöver renoveras och bytas ut för att inte orsaka fuktskador behöver man av samma anledning lägga om eller renovera yttertaket. På insidan målas och tapetseras väggarna mest för syns skull, men på utsidan fyller en fasadmålning fler funktioner. Här är tre viktiga arbeten som behöver utföras på husets utsida med jämna mellanrum för att bibehålla ett gott skick och skydd, i första hand mot väta och fukt.

Yttertaket
Husets övre skal, yttertaket, är en av de viktigaste skyddsdelarna av huset. Utan taket, ja då skulle vi varken hålla torrt eller varmt på insidan. Självklart är det av stor vikt att ha ett yttertak som klarar av de yttre påfrestningarna som väder och annat utsätter taket och den övriga byggnaden för.

Minsta lilla läckage kan ställa till stora och kostsamma skador och där röta och svartmögel trivs är det inte hälsosamt att vistas. Beroende på takets skick i övrigt kan det gå lika bra att laga taket där läckaget sitter, men ett gammalt tak med många skavanker kan vara klokt att byta ut helt och hållet. Ett yttertak håller olika längre beroende på viket material man använt men räkna med att det ska klara av minst 20 år.