Dränering

Precis som en fasadmålning är en dränering något som behöver genomföras för att undvika att fukt tränger in. Här gäller det såklart inte fasaden utan husgrunden. Fukt i husgrunden kan leda till förödande skador på huset. En dränering har lång livslängd och behöver inte göras särskilt ofta men om behovet finns är det viktigt att göra det.

Dräneringsrören som grävs ned runt huset leder bort grundvattnet och hindrar det från att tränga in i husgrunden. Tecken på att det börjar bli dags för att dränera är om man ser fuktgenomslag på källarväggarna, om putsen börjar släppa eller tapeterna bubblar upp sig. Vet du dessutom med dig att det är 40–50 år sedan det dränerades runt ditt hus senast är det med stor sannolikhet dags att göra det igen för att vara på den säkra sidan.

De flesta utvändiga arbeten som behöver genomföras på huset har lång hållbarhet och livslängd. De är kostsamma att genomföra men samtliga åtgärder hjälper till att öka värdet på huset och ger dessutom ett fullgott skydd mot i första hand fukt och dess omfattande påföljder. Ett tips är att gå igenom husets yttre delar med några års intervaller. Se över och anteckna så du är väl förberedd och slipper otrevliga överraskningar med takläggare.