Begrava utan ceremoni?

Det finns flera olika anledningar till varför man begraver någon utan att hålla en ceremoni men det vanligaste är att den avlidne själv lämnat en önskan om detta. Det kan också vara så att dom anhöriga har svårt att komma överens om hur ceremonin ska utformas och då kanske det är bättre för allas skull att hoppa över den, så att alla får göra sitt avsked som dom själva vill. Oavsett vad orsaken är kan man få hjälp med det praktiska hos en begravningsbyrå, som att välja kista, ordna med transport och kontakt med olika myndigheter. Därefter sker en direktkremering och en lämplig gravsättning.

 

Direktkremation

Om man väljer att begrava någon utan ceremoni kallas det att man gör en direktkremation. Enligt svensk lag måste detta ske inom 30 dagar efter att dödsfallet ägt rum, så det är såklart bra att kontakta en begravningsbyrå så snart som möjligt. Byrån hjälper sedan till med alla praktiska detaljer, så som administrativa uppgifter och kontakter med myndigheter, omhändertagande samt transport för den bortgångne. Man bestämmer tillsammans med sin begravningsbyrå ett datum när kremeringen ska äga rum och när den är färdig läggs askan i en urna. Det finns sedan flera olika alternativ när det kommer till gravsättning, där man i första hand bör fundera på vad den avlidne hade önskat.

 

Efter kremeringen
När kremeringen är genomförd väljer man hur gravsättningen ska se ut. Kanske har den avlidne lämnat önskemål om att ligga i minneslund, i en familjegrav eller i en asklund. Om inte kanske han eller hon har lämnat information om att vilja bli spridd i havet eller på någon annan speciell plats. Om så är fallet behöver man söka tillstånd hos länsstyrelsen som begravningsbyrå innan man kan sprida askan men det brukar sällan vara några problem. Det man däremot måste tänka på är att gravsättningen måste ske senast 12 månader efter dödsfallet så även om man skulle vara oense är det viktigt att inte vänta för länge med att fatta ett beslut. Ska askan gravsättas utomlands gäller även för det 12 månader.

 

Personligt avsked

Har man valt bort ceremonin kan man istället arrangera ett personligt avsked tillsammans med dom allra närmaste. Kanske ses man över en bit mat hemma hos någon medans man pratar om gamla minnen eller så gör man tillsammans något den avlidne tyckte om. Om man inte har någon vanlig ceremoni kan det vara skönt för dom som vill ta ett avsked att få möjligheten att vara med, så som vänner och arbetskollegor. För det kan en öppen minnesstund kan vara lämplig att ha innan eller i samband med att gravsättningen äger rum.

 

När man lämnar över allt det praktiska till en begravningsbyrå kan man fokusera på att istället anordna en trivsam stund med den avlidnes nära och kära, för att tillsammans prata och minnas. Har personen som gått bort lämnat speciella önskemål ska man givetvis respektera dessa även om man själv hade velat göra annorlunda. Vet man inte av några speciella önskemål och känner sig osäker hur man ska arrangera vissa delar finns både råd och stöd att få hos den begravningsbyrå man väljer, så att färden till den sista vilan ska kännas bra för alla.